Lideratge connectiu

Un/a líder connectiu/va...

considera i desenvolupa l'organització com un tot de persones i activitats, enfocat i inclusiu.
està convençut de la correlació entre 'treball convenient' i 'bon rendiment' i actua d'acord amb aquesta convicció.
practica un diàleg vertical (polítiques) i una cooperació horitzontal (entrada-sortida) al diagrama organitzatiu i les recomana entre els seus companys líders.
apunta a millores sostenibles que afegeixen valor.
considera que ajudar' i 'estar obert a l'ajuda' són els fonaments per a una col·laboració eficaç.
veu els empleats com a companys de feina i fa possible que explorin i apliquin els seus talents.
dona als companys de treball la informació que necessiten per a un bon acompliment.
cerca contínuament l'equilibri entre els objectius de l'organització, els interessos dels companys, els clients i la societat.