Ηγεσία που Προάγει τις Συνδέσεις

Ένας Ηγέτης που Προάγει τις Συνδέσεις...

Θεωρεί και αναπτύσσει τον οργανισμό ως ένα συγκεντρωμένο και συμπεριληπτικό όλον που περιλαμβάνει άτομα και δραστηριότητες
είναι πεπεισμένος για τη συσχέτιση μεταξύ ''βολικής εργασίας'' και ''καλής απόδοσης'' και πράττει με βάση αυτήν την πεποίθηση
ακολουθεί στο οργανωσιακό διάγραμμα κάθετο διάλογο (πολιτική) και οριζόντια συνεργασία (εισροής-εκροής) και προτείνει αυτό το μοντέλο στους ηγέτες συναδέλφους
στοχεύει σε βιώσιμες βελτιώσεις που έχουν προσθετική αξία
θεωρεί ότι το ''να βοηθάει'' και να είναι ''δεκτικός βοηθείας'' αποτελούν τα θεμέλια της αποτελεσματικής συνεργασίας
βλέπει τους υπαλλήλους ως συνεργάτες και τους βοηθάει να εξερευνήσουν τα ταλέντας τους και να τα εφαρμόσουν στην πράξη
προσφέρει στους συνεργάτες τις πληροφορίες που χρειάζονται ώστε να αποδίδουν
αναζητά συστηματικά την ισορροπία ανάμεσα στους οργανωσιακούς στόχους και στα ενδιαφέροντα συνεργατών, πελατών και κοινωνίας