Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

OrgPanoptics BV Seinpostduin 489 2586 ED 's-Gravenhage Ολλανδία
Εμπορικό Επιμελητήριο νούμερο
28765656
Αριθμός φορολογικού μητρώου
NL853506966B01
Εκπροσωπούμενοι από
Cees Hoogendijk

Επικοινωνία

Τηλέφωνο
Η διεύθυνση του email σου

Διαδικτυακή Επίλυση Διαφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για την επίλυση διαφορών (ODR) https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Παραπάνω θα βρείτε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου

Επίλυση διαφοράς καταναλωτών/ διεθνές σώμα διαιτησίας

Δεν είμαστε διατεθειμένοι ούτε υποχρεωμένοι να μετέχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών

Ευχαριστίες

Μεταφράστηκε από

Κατασκευάστηκε και φιλοξενήθηκε από

Edwin de Vos

Η εικόνα του background από

Steve Johnson