Hoe Goed Kent Dick Simons Zichzelf Als Leidinggevende?

Verbindend ondernemer Dick Simons is allergisch voor structuur en zoekt liever de creatieve mogelijkheden binnen het gegeven systeem.

Het invullen en bespiegelen van de Verbindend Leidinggeven Spiegelreflector is een dankbaar vertrekpunt voor een goed gesprek.

Wie is Dick Simons? Allereerst en bovenal in dit verband: samen met ondergetekende de grondlegger van de vereniging voor Verbindend Leidinggeven (en dus levenslang erelid).

Daarnaast is Dick al zijn hele rijke leven een creatief en veelzijdig ondernemer en een heuse community-man. Hij was onder andere oprichter en voorzitter van de plaatselijke golfvereniging, directeur van het Rode Kruis in zijn regio, professioneel mediator/bemiddelaar in en namens zijn gemeente en lid van diverse commissies Ombudsman.

Dick over zijn CLM profiel: “Ik had wel iets meer geel, en wat minder blauw verwacht, je kent mij tenslotte als een vindingrijk persoon en iemand die nu niet precies van regeltjes en procedures houdt. Er zit zeker wat rood in mij, als het gaat om krachtig optreden en helderheid creëren.”

Reflectie van Cees: “Ik kijk doorgaans door de hoogste kleur (blauw) naar de tweede (paars) en breng deze twee met elkaar in verband. Beide kleuren vertegenwoordigen zogenaamde Wij-systemen (net als groen en turquoise), en je zou kunnen aandragen dat jij in de kern graag wilt dat de dingen goed georganiseerd zijn, systematisch zelfs, maar dat dat gedrag meer het gevolg is van een gezamenlijke ontwikkeling en consensus, dan van hogerhand opgelegd. Functioneel, doelmatig geordend, daar is niks mis mee."

"Laat je niet van de wijs brengen door een weinig geel: jouw creativiteit is verweven met je ondernemerschap. Voor jou is een idee een vertrekpunt tot handelen, mensen betrekken, daadwerkelijk een nieuw product of dienst de wereld in helpen. Daar kunnen jouw oranje, groene en rode waardensystemen van waarde zijn. Geel is meer iets van onze jongere generaties: een kwaliteit om te gedijen in de complexe omstandigheden."

"Met jouw hoge mate van turquoise geef je blijk van een veel groter Wij-domein, waarin uiteenlopende talenten en achtergronden elkaar kunnen versterken. Ik kan mij voorstellen dat je erg effectief was in rollen waarin je anderen tot goede samenwerking moest brengen, zoals voorzitter en mediator.”

Leidinggeven aan vrijwilligers. Dick: “Als directeur van het Rode Kruis in mijn regio had ik te maken met 350 vrijwilligers, elk met hun eigen prima intenties, maar samen niet altijd even effectief. Tegen de verwachtingen in veranderde ik het systeem van “1 baas” naar een heus management team van wel negen personen, met het oog op zo veel mogelijk vertegenwoordiging."

"En we gingen in goed overleg systematisch beleid maken. Soms ook met de consequentie dat ik bepaalde vrijwilligers heb moeten ontslaan. Vrijwillig is niet hetzelfde als complete vrijheid. We hadden als Rode Kruis tenslotte een mooie en moeilijke klus te klaren. Ik heb in die periode veel geleerd over het onderscheid tussen (bege)leiden, ondernemen en managen. Je hebt ze allemaal nodig.”

Het kan niet zonder structuur. Dick: "Je zit niet op een eiland, maar je beweegt je in de maatschappij. De kunst is om het systeem te verbinden met creatieve mensen. En voor zover leiding nodig is, is het zaak dat de betreffende leidinggevende allereerst zichzelf goed begrijpt en vervolgens handelt vanuit oprechte interesse voor mensen."

Cees Hoogendijk
1 januari 2024
Leestijd 3 minuten
Hoe Goed Kent Dick Simons Zichzelf Als Leidinggevende?
Foto: Dick Simons